Combinatie Jan & Joke Kaman, Wormerveer

U bent hier: Home > Topnoteringen
top

Topnoteringen

2023

Asduiven Dagfond Afdeling 6 Kring 4
1e Asduif 20-1384211
7e Asduif 22-8340191
18e Asduif 22-8357054
23e Asduif 22-8357005
27e Asduif 21-1087241

Asduif Jong Afdeling 6 Kring 4 ZCC Generaal
1e Asduif 2023- 9219004
4e Asduif 2023-9219026
15e Asduif 2023-9219222
20e Asduif 2023-9219042
21e Asduif 2023-9219019
22e Asduif 2023-9219215
26e Asduif 2023-9219045
29e Asduif 2023-9219012

Asduif Jong Afdeling 6 Kring 4 Midfond-Dagfond
6e Asduif 2023-9219222
7e Asduif 2023-9219026
9e Asduif 2023-9219048
13e Asduif 2023-9219215
20e Asduif 2023-9219219
22e Asduif 2023-9219042
24e Asduif 2023-9219009

4e NPO Issoudun (N-Z) 648 KM 2137/D
4e NPO Issoudun (Zuid) 648 KM 1525/D
4e Fondclub NH Issoudun 648 KM 1260/D
9e NPO Tours (N-Z) 640 KM 2516/D
7e NPO Tours (Zuid) 640 KM 1712/D
8e Fondclub NH Tours 640 KM 1489/D
8e NPO Vierzon (N-Z) 618 KM 2137/D
6e NPO Vierzon (Zuid) 618 KM 1508/D
6e Fondclub NH Vierzon 618 KM 1328/D
9e NPO Niergies M/F 6227/D
10e NPO Pt St Maxence M/F 7794/D

2022

Asduiven Dag Fond Afd 6 Kring 4:

3e Asduif 21-1087365
4e Asduif 20-1384123
5e Asduif 20-1384250

1e NPO Fontenay (N-Z) 513km 7350/D
1e NPO Fontenay (Z) 513km 4843/D
1e Fondclub NH Fontenay 513km 4718/D
6e NPO Chateaudun (N-Z) 548km 5291/D
4e NPO Chateaudun (Z) 548km 3830/D
3e Fondclub NH Chateaudun 548km 3122/D
8e NPO Le Mans (Z) 600km 2870/D
16e NPO Le Mans (N-Z) 600km 3990/D
9e Fondclub NH Le Mans 600km 2220/D
24e Nat Le Mans 600km 10280/D
4e NPO Chateauroux (N-Z) 670km 2406/D
4e NPO Chateauroux (Z) 670km 1547/D
4e Fondclub NH Chateauroux 670km 1285/D
6e NPO Issoudun (N-Z) 648km 1732/D
2e NPO Issoudun (Z) 648km 1157/D
4e Fondclub NH Issoudun 648km 969/D
7e NPO Chateauroux (Z) 670km 1018/D
11e NPO Chateauroux (N-Z) 670km 1435/D
9e Fondclub NHChateauroux 670km 855/D

2020

2e NPO Chateauroux 669 KM 2674 duiven
2e FC Chateauroux  1459 duiven
3e NPO Blois  600 KM 3770 duiven
3e FC Blois  600 KM 2122 duiven
4e NPO Chateauroux 669 KM 2674 duiven
4e FC Chateauroux 669 KM 1459 duiven
5e NPO Chateauroux 669 KM 2674 duiven
9e FC Blois  600 KM 2122 duiven
10e NPO Blois  600 KM 4422 duiven

The Strong 636
10e asduif Dagfond Nationale competitie de Allerbeste 2020
2e asduif Dagfond Afd 6 kring 4
4e asduif Dagfond FondClub Noord-Holland

2019

1e  Ace Pigeon Total Old JUWEELTJE 2018-1771601
2e FC Pnt St. Maxence 388 KM 1873 jonge duiven
3e FC Fontenay sur Eure 513 KM 4740 duiven
3e NPO Pnt St. Maxence 388 KM 3592 jonge duiven
3e NPO Fontenay sur Eure 513 KM 7523 duiven
4e FC Pnt St. Maxence 388 KM 1873 jonge duiven
5e FC Blois 600 KM  1337 duiven
6e NPO Blois 600 KM  2252 duiven
6e FC Fontenay sur Eure 513 KM 1397 jonge duiven
6e NPO Pnt St. Maxence 388 KM 3592 jonge duiven
7e NPO Peronne 314 KM 5701 jonge duiven
8e FC Pontoise 424 KM 1090 jonge duiven
8e NPO Peronne 314 KM 5701 jonge duiven
9e NPO Peronne 314 KM 5701 jonge duiven
10e NPO Peronne 314 KM 5701 jonge duiven

2018

2018 1e ACE PIGEON TOTAL OLD DE WILLY 17-1150553

16-1408436 wordt 3e Beste WHZB-TBOTB Dagfondduif van Nederland 2018
17-1150701 wordt 7e Beste WHZB-TBOTB Dagfondduif van Nederland 2018
3e NPO Melun 458 KM 674 jonge duiven
4e NPO Melun 458 KM 674 jonge duiven
6e NPO Fontenay 513 KM 2074 jonge duiven
6e FC Pithiviers 514 KM 3890 duiven
7e NPO Pithiviers 514 KM 5717 duiven
6e FC Chateauroux 669 KM 2706 duiven
7e NPO Chateauroux 669 KM 4067 duiven
1e FC Chateauroux 669 KM 1432 duiven
3e FC Chateauroux 669 KM 1432 duiven
5e FC Chateauroux 669 KM 1432 duiven
9e FC Chateauroux 669 KM 1432 duiven
1e NPO Chateauroux 669 KM 2217 duiven
4e NPO Chateauroux 669 KM 2217 duiven
6e NPO Chateauroux 669 KM 2217 duiven
10e NPO Chateauroux 669 KM 2217 duiven
3e FC Argenton 698 km 1894 duiven
9e FC Argenton 698 km 1894 duiven
3e NPO Argenton 698 km 2853 duiven

2017

1e nationale ace pigeon pipa long distance JOY BOY 2016-1408383
2e FC Gien 555 KM 5346 duiven
3e NPO Gien 555 KM 8513 duiven
1e FC Vierzon 618 KM 4245 duiven
2e NPO Vierzon 618 KM 6532 duiven
1e FC Bourges 624 KM 3442 duiven
2e NPO Bourges 624 KM 5324 duiven
4e FC Argenton 698 KM 2590 duiven
5e NPO Argenton 698 KM 4138 duiven
3e FC La Souterraine 736 KM 1822 duiven
3e NPO La Souterraine 736 KM 2875 duiven
1e FC Peronne jd 314 KM 3025 duiven
1e NPO Peronne jd 314 KM 7096 duiven
6e FC Pnt Snt Maxence jd 387 KM 2436 duiven
6e NPO Pnt Snt Maxence jd 387 KM 5403 duiven

Totaal:

1e FC Bourges 624 KM 3442 duiven
1e FC Chateauroux 669 KM 1432 duiven
1e FC Peronne jd 314 KM 3025 duiven
1e FC Vierzon 618 KM 4245 duiven
1e Fondclub NH Fontenay 513km 4718/D
1e Nat \NPO\FC Bourges 630KM
1e Nat \NPO\FC Chateaudun 548KM 7.377 Duiven
1e Nat \NPO\FC Chateaudun 548KM 8.001 Duiven
1e Nat \NPO\FC Chaterauroux 670KM 9.511 Duiven
1e Nat \NPO\FC Etampes 550KM 9.511 Duiven
1e Nat \NPO\FC Orleans 550KM 6.960 Duiven
1e Nat \NPO\FC Orleans 550KM 7.598 Duiven
1e Nat \NPO\FC Tours 640KM 4.143 Duiven
1e Nat \NPO\FC Tours 640KM 8.250 Duiven
1e Nat \NPO\RC Chaterauroux 670KM 0.989 Duiven
1e NPO Chateauroux 669 KM 2217 duiven
1e NPO Peronne jd 314 KM 7096 duiven
1e NPO Fontenay (N-Z) 513km 7350/D
1e NPO Fontenay (Z) 513km 4843/D

2e FC Gien 555 KM 5346 duiven
2e Nat \NPO\FC Ablis 600KM 4.601 Duiven
2e Nat \NPO\FC Ablis 600KM 7.760 Duiven
2e Nat \NPO\FC Chateaudun 548KM
2e Nat \NPO\FC Chateaudun 548KM 1.917 Duiven
2e Nat \NPO\FC Chaterauroux 670KM 4.887 Duiven
2e Nat \NPO\FC Chaterauroux 670KM 5.885 Duiven
2e Nat \NPO\FC Chaterauroux 670KM 7.859 Duiven
2e Nat \NPO\FC Orleans 550KM 2.847 Duiven
2e Nat \NPO\FC Orleans 550KM 8.630 Duiven
2e Nat \NPO\FC Salblis 640KM 4.403 Duiven
2e Nat \NPO\FC Tours 640KM 4.112 Duiven
2e Nat \NPO\FC Vierzon 618KM 3.257 Duiven
2e Nat \NPO\FC Vierzon 618KM 5.258 Duiven
2e NPO Bourges 624 KM 5324 duiven
2e NPO Vierzon 618 KM 6532 duiven
2e NPO\FC Chateauroux 669 KM 2674 duiven
2e NPO Issoudun (Z) 648km 1157/D
2e FC Chateauroux  1459 duiven
2e FC Pnt St. Maxence 388 KM 1873 jonge duiven

3e Beste WHZB-TBOTB Dagfondduif van Nederland 2018 16-1408436
3e FC Argenton 698 km 1894 duiven
3e FC Chateauroux 669 KM 1432 duiven
3e FC La Souterraine 736 KM 1822 duiven
3e Nat \NPO\FC Blois 640KM Duiven
3e Nat \NPO\FC Bourges 630KM 3.640 Duiven
3e Nat \NPO\FC Chaterauroux 670KM 18.436 Duiven
3e Nat \NPO\FC Chaterauroux 670KM 7.281 Duiven
3e Nat \NPO\FC Salblis 640KM 5.155 Duiven
3e Nat \NPO\FC Tours 640KM 4.143 Duiven
3e Nat \NPO\FC Tours 640KM 8.250 Duiven
3e NAT\NPO\FC Argenton 698 Km 1667 duiven
3e NAT\NPO\FC Argenton 698 Km 2098 duiven
3e NAT\NPO\FC Chateauroux 670 Km 2868 duiven
3e NAT\NPO\FC Chateauroux 670 Km 4531 duiven
3e NPO Argenton 698 km 2853 duiven
3e NPO Fontenay sur Eure 513 KM 7523 duiven
3e NPO Gien 555 KM 8513 duiven
3e NPO Melun 458 KM 674 jonge duiven
3e NPO Pnt St. Maxence 388 KM 3592 jonge duiven
3e NPO La Souterraine 736 KM 2875 duiven
3e NPO Blois  600 KM 3770 duiven
3e FC Blois  600 KM 2122 duiven
3e FC Blois  600 KM 2122 duiven
3e FC Fontenay sur Eure 513 KM 4740 duiven
3e Fondclub NH Chateaudun 548km 3122/D

4e FC Argenton 698 KM 2590 duiven
4e Nat \NPO\FC Bourges 630KM 8.007 Duiven
4e Nat \NPO\FC Chataudun 548KM 1.917 Duiven
4e Nat \NPO\FC Chataudun 548KM 3.081 Duiven
4e Nat \NPO\FC Chaterauroux 670KM 3.003 Duiven
4e Nat \NPO\FC Etampes 618KM 3.432 Duiven
4e Nat \NPO\FC Sens 490KM 1.261 Duiven
4e Nat \NPO\FC Vierzon 618KM 3.257 Duiven
4e Nat \NPO\FC Vierzon 618KM 5.058 Duiven
4e Nat \NPO\RC Etampes 618KM 2.604 Duiven
4e Nat\NPO\FC Sens 489 KM 1261 duiven
4e Nat\NPO\FC Sens 489 KM 1261 duiven
4e Nat\NPO\FC Sens 489 KM 954 duiven
4e Nat\NPO\FC Sens 489 KM 954 duiven
4e Nat\NPO\FC Vierzon 618 KM 3257 duiven
4e Nat\NPO\FC Vierzon 618 KM 3257 duiven
4e Nat\NPO\FC Vierzon 618 KM 5258 duiven
4e Nat\NPO\FC Vierzon 618 KM 5258 duiven
4e NPO Chateauroux 669 KM 2217 duiven
4e NPO Melun 458 KM 674 jonge duiven
4e NPO Chateauroux 669 KM 2674 duiven
4e NPO Chateauroux (N-Z) 670km 2406/D
4e NPO Chateauroux (Z) 670km 1547/D
4e NPO Chateaudun (Z) 548km 3830/D
4e Fondclub NH Chateauroux 670km 1285/D
4e Fondclub NH Issoudun 648km 969/D
4e FC Chateauroux 669 KM 1459 duiven
4e FC Pnt St. Maxence 388 KM 1873 jonge duiven

5e FC Chateauroux 669 KM 1432 duiven
5e Nat \NPO\FC Ablis 600KM 2.598 Duiven
5e Nat \NPO\FC Bourges 630KM 4.777 Duiven
5e Nat \NPO\FC Bourges 630KM 7.605 Duiven
5e Nat \NPO\FC Bourges 630KM 8.328 Duiven
5e Nat \NPO\FC Bourges630KM 5.023 Duiven
5e Nat \NPO\FC Bourges630KM 9.940 Duiven
5e Nat \NPO\FC Chateaudun 548KM 10.198 Duiven
5e Nat \NPO\FC Chateaudun 548KM 6.884 Duiven
5e Nat \NPO\FC Orleans 550KM 13.807 Duiven
5e Nat \NPO\FC Orleans 550KM 14.201 Duiven
5e Nat \NPO\FC Tours 640KM 4.143 Duiven
5e Nat \NPO\FC Tours 640KM 8.150 Duiven
5e Nat \NPO\FC Tours 640KM 8.773 Duiven
5e Nat \NPO\RC Tours 640KM 1.194 Duiven
5e Nat \NPO\RC Tours 640KM 1.198 Duiven
5e NPO Argenton 698 KM 4138 duiven
5e FC Blois 600 KM  1337 duiven

6e FC Chateauroux 669 KM 2706 duiven
6e FC Pithiviers 514 KM 3890 duiven
6e FC Pnt Snt Maxence jd 387 KM 2436 duiven
6e Nat \NPO\FC Bourges 630KM 8.328 Duiven
6e Nat \NPO\FC Bourges 630KM 9.946 Duiven
6e Nat \NPO\FC Chateaudun 548KM 10.198 Duiven
6e Nat \NPO\FC Chateaudun 548KM 2.239 Duiven
6e Nat \NPO\FC Chateaudun 548KM 3.081 Duiven
6e Nat \NPO\FC Chateaudun 548KM 6.884 Duiven
6e Nat \NPO\FC Chateauroux 670KM 6.600 Duiven
6e Nat \NPO\FC Tours 640KM 4.588 Duiven
6e NPO Blois 600 KM  2252 duiven
6e NPO Chateauroux 669 KM 2217 duiven
6e NPO Fontenay 513 KM 2074 jonge duiven
6e NPO Pnt St. Maxence 388 KM 3592 jonge duiven
6e NPO Pnt Snt Maxence jd 387 KM 5403 duiven
6e NPO Blois 600 KM  2252 duiven
6e NPO Issoudun (N-Z) 648km 1732/D
6e NPO Chateaudun (N-Z) 548km 5291/D
6e FC Fontenay sur Eure 513 KM 1397 jonge duiven

7e Beste WHZB-TBOTB Dagfondduif van Nederland 2018 17-1150701
7e Nat \NPO\FC Ablis 600KM
7e Nat \NPO\FC Chateauroux 670KM 3.656 Duiven
7e Nat \NPO\FC Tours 640KM
7e Nat \NPO\RC Bourges 630KM 1.345 Duiven
7e NPO Chateauroux 669 KM 4067 duiven
7e NPO Peronne 314 KM 5701 jonge duiven
7e NPO Pithiviers 514 KM 5717 duiven
7e NPO Peronne 314 KM 5701 jonge duiven
7e NPO Chateauroux (Z) 670km 1018/D

8e Nat \NPO\FC Bourges 630KM
8e Nat \NPO\FC Bourges 630KM 4.777 Duiven
8e Nat \NPO\FC Sens 630KM 1.690 Duiven
8e Nat \NPO\FC Vierzon 630KM 3.099 Duiven
8e Nat \NPO\RC Orleans 550KM 2.124 Duiven
8e Nat \NPO\RC Tours 640KM 1.383 Duiven
8e NPO Peronne 314 KM 5701 jonge duiven
8e NPO Le Mans (Z) 600km 2870/D
8e FC Pontoise 424 KM 1090 jonge duiven

9e FC Argenton 698 km 1894 duiven
9e FC Chateauroux 669 KM 1432 duiven
9e Nat \NPO\FC Chateauroux 670KM 3.300 Duiven
9e Nat \NPO\FC Etampes 618KM 2.609 Duiven
9e Nat \NPO\FC Sens 630KM 1.690 Duiven
9e Nat \NPO\FC Tours 640KM 7.222 Duiven
9e Nat \NPO\RC Bourges 630KM 1.591 Duiven
9e Nat \NPO\RC Tours 640KM 1.383 Duiven
9e NPO Peronne 314 KM 5701 jonge duiven
9e FC Blois  600 KM 2122 duiven
9e Fondclub NH Le Mans 600km 2220/D
9e Fondclub NHChateauroux 670km 855/D

10e Nat \NPO\FC Ablis 600KM 4.601 Duiven
10e Nat \NPO\FC Bourges 630KM
10e Nat \NPO\FC Orleans 550KM
10e Nat \NPO\FC Orleans 550KM
10e Nat \NPO\FC Orleans 550KM 4.960 Duiven
10e Nat \NPO\FC Orleans 550KM 8.630 Duiven
10e Nat \NPO\FC Sens 630KM 1.690 Duiven
10e Nat \NPO\RC Bourges 630KM 1.345 Duiven
10e NAT\NPO\FC Gien 555 KM 5346 duiven
10e NPO Chateauroux 669 KM 2217 duiven
10e NPO Peronne 314 KM 5701 jonge duiven
10e NPO Blois  600 KM 4422 duiven

 

« vorige top volgende »
top

Allerlaatste Nieuws
(oudere nieuws nu onder nieuws)

Voor contact klik links op het envelopje en vul het formulier in.

10-06-2024

De eerste vermelding is binnen! Pontoise 8 juni 2024!

 

Clicky

2024 InterText

 
 

Ook toe aan een nieuwe website? Ga eens kijken op www.van-gent.com

Clicky

top
top

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Inloggen

Clicky